Przyjmowanie zgłoszeń
zakończyło się 28.03.2024 r.

o godz. 15:00
NASI LAUREACI
nagroda pocieszenia
500 zł (12 stycznia)
Jolanta wygrała
2000 zł (19 stycznia)
Jolanta wygrała
2000 zł (26 stycznia)
Lea wygrała
500 zł (1 lutego)
Stanisław wygrał
2000 zł (8 lutego)
Danuta wygrała
2000 zł (14 lutego)
7
Jan wygrał
500 zł (21 lutego)
Marian wygrał
3000 zł (29 lutego)
Małgorzata wygrała
2000 zł (8 marca)
Natalia wygrała
2000 zł (13 marca)
Beata wygrała
500 zł (21 marca)
Urszula wygrała
3000 zł (28 marca)
Regulamin:

Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 8.01.2024 do 28.03.2024 r. do godz. 15:00

Przyjmowanie zgłoszeń trwa
od 8.01.2024 do 28.03.2024 r.
do godz. 15:00